THKÜ Öğrenci Toplulukları Yönergesi
Öğrenci Toplulukları Tüzüğü
Genel Kurul Sonrası Tutanak
Yıl Sonu Genel Kurul Raporu
Öğrenci Topluluğu Danışman Kabul Formu
Öğrenci Topluluk Üye Kayıt Formu
Etkinlik Sonrası Raporu
Öğrenci Topluluk Kurma Formu
Öğrenci Konseyi Adaylık Başvuru Formu
Stant Talep Formu
Öğrenci Topluluğu Etkinlik Başvuru Formu
Öğrenci Toplulukları Yönetim Kurulu Listesi