Türk Hava Kurumu Üniversitesi öğrencilerinin  Üniversite yaşamına adaptasyonunu sağlayarak yaşam kalitesini yükseltmek için kişisel, kültürel, sosyal ve profesyonel anlamda gelişimlerine desteğini hissettiren, sorunlarına ilgili idari ve akademik birimlerle işbirliği içinde çözüm üretmeye çalışan, etkin ve verimli bir öğrenim ortamı sunmayı hedefleyen idari bir birimdir. Öğrencilerin beden ve ruh sağlıklarını koruyarak topluma yararlı bireyler haline gelmelerini sağlamak amacı ile ulusal ve uluslarası alanlarda başarılı olmaları yönünde desteklemek görev kapsamı içerisindedir. Öğrencilere danışmanlık yaparak  yaşam becerilerini ve bireysel potansiyellerini en üst seviyeye çıkarmalarını hedefler.
Birimimizin hizmet alanları aşağıdaki gibidir:
-Öğrencilerin üniversite yaşamına ilişkin sorunlarını dinler, ilgili idari ve akademik birimlerle işbirliği içinde sorunlara çözüm arar,
-Kültür sanat ve spor alanlarında çalışmalar  yapar,
-Öğrenci topluluklarının etkinliklerini takip eder ve katkı sağlar,
-Öğrencilerin yaşam kalitesini yükseltmek için çalışmalar yürütür,
-Öğrencilere daha etkin ve verimli bir öğrenim ortamı oluşması için destek sağlar,
-Öğrenci kulüplerinin ve topluluklarının açılmalarını ve işleyişlerini yürütür, yapacakları organizasyonlar için yardımcı olur,
-Gönüllü öğrencilerden oluşan gruplara danışmanlık yapar, öğrencilere yaşam becerileri kazandıracak ortamlar sağlar,
Üniversitede öğrenci yaşamının kalitesi ile ilgili düşüncelerin paylaşılabileceği, her türlü sorunun dinlendiği, çözüm odaklı bir birimdir.

 

Spor Birimi ;

   Türk Hava Kurumu Üniversitesi öğrencilerine sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandıracak ortamı hazırlamak, kampüs yaşantısını zenginleştirmek ve kaliteli beden eğitimi, spor ve kondisyon programları düzenleyerek öğrencilere hayat boyu kullanabilecekleri spor becerileri kazandırmaktır. Misyonumuz; Üniversite öğrenci ve personelimizin eğitim hayatı dışında ilgi duydukları alanlarda çalışmalarını ve gelişmelerini sağlamak, onlara sağlıklı ve temiz bir ortamda spor yapma imkanı sunmak ve hayatları boyunca kullanabilecekleri spor yetenekler kazandırmaktır. Bununla birlikte, birçok ayrı branşta lisanslı sporcularımız Üniversitemizi temsil etmektedir.