Öngösterim Görseli

Engelli Öğrenciler Biriminin amacı; üniversitemizde öğrenim gören engelli öğrencilerimizin öğrenim süreçlerini kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını karşılamak, sorunlarına çözüm önerileri sunmak, akademik, fiziksel, sosyal ve psikolojik yaşamlarını engelsiz öğrenciler düzeyinde sürdürmelerini sağlamaktır. Engelli öğrencilerin kültürel etkinliklere diğer bireylerle eşit şekilde katılımlarını sağlamak, bu konuda gerekli tedbirleri almak, düzenlemeler yapmak ve üniversitemizi engelli öğrenciler tarafından tercih edilen bir kurum haline getirmektir.

 Bu amaçlara ulaşmak için hedeflerimiz;

 • Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenimlerini sürdürdükleri sırada ihtiyaçlarını karşılamak,
 • Engelli olan üniversite öğrencilerinin akademik, fiziksel, psikolojik ve sosyal yaşamlarını engellemeyecek biçimde öğretim programları düzenlemek için engelli öğrencinin devam ettiği eğitim ortamının düzenlenmesini sağlamak,
 • Karşılaşılabilecek engelleri ve bunlara karşı alınması gereken önlemleri bilmek ve sorunlara uzlaşmacı şekilde çözüm önerileri oluşturmak,
 • Engellilere yönelik araç gereç temini, özel ders materyallerinin hazırlanması, engellilere uygun eğitim, araştırma ve barınma ortamlarının hazırlanması konusunda çalışmalar yapmak,
 • Ayrıca üniversitemizde görev yapan idari ve akademik personeli engellilik konusunda bilgilendirmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak,
 • Engelli öğrencileri üniversitemize ilk kayıt yaptırdıkları tarihinden başlayarak belirlemek,
 • Yapılacak anketlerle ve yüz yüze görüşmelerle, kişilerin kendi engelleri ile ilgili sorunları saptamak,
 • Elde edilen bilgiler ışığında belirlenen sorunların çözümleri için girişimlerde bulunmak,
 • Kafeterya, kütüphane, yurtlar, sağlık merkezi, derslikler gibi ortak kullanıma ait binaları, yolları, park yerlerini sosyal, kültürel, sportif etkinlik alanlarındaki engelleri tespit ederek bunların giderilmesi ve uygun hale getirilmesi için çalışmalar yapmak,
 • Bireylerin engellerinden kaynaklanan fiziksel, sosyal ve psikolojik sorunları için danışmanlık hizmeti vermektir.
Engelli Öğrenciler İçin Genel Bilgilendirme
Türk Hava Kurumu Üniversitesi olarak engelli bireyler dahil herkesin tümüyle erişebileceği ve üniversite yerleşkesi içinde azami katılımı sunan bir üniversite topluluğu oluşturmayı istemektedir. Türk Hava Kurumu Üniversitesi öğrencilere sunulan tüm program ve faaliyetlere engelli olan öğrencilerin de erişebilmesi için gerekenin yapılmasını kendine amaç edinmiştir.Engelli Öğrenciler İçin Destek Alanları
 • Kampüs fiziksel yapı erişilebilirliğini değerlendirme,
 • Engelli öğrenciye uygun öğrenim ortamı (sınavlar, asistan hizmeti, okuma kaynakları v.b.) oluşturma,
 • Engelli öğrencilerin sosyal yaşama entegrasyonuna katkı,
 • Engelli öğrencilerin kişisel gelişim planı oluşturmalarına katkı,
 • Engellilikle ilgili farkındalık eğitimleri düzenleme,
 • Öğrencileri gereksinimi olan burs ve psikolojik destek olanaklarına yönlendirme,
 • Engellilikle ilgili akademik çalışmalar yürütme.
Öğretim Elemanınıza Mektuplar: 
Dersi veren öğretim elemanının isteği doğrultusunda içinde tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış heyet raporunuzun bir kopyası olan, engeliniz ile ilgili durumunuzu ve tavsiye edilen düzenlemeleri açıklayan evrakların bulunduğu dosya Engelliler Komisyonu tarafından öğretim elemanına gönderilecektir.Vizeler ve Finaller: 
Vizeler için gerekli yer değişikliği, dersi veren öğretim elemanının sorumluluğunda olmakla birlikte iletişime ve işbirliğine dayanır. Bu düzenlemeleri sağlayabilmek için öğretim elemanlarının yeterli zamana ihtiyacı olduğunu lütfen unutmayınız. Özel ihtiyaçlarınızdan kaynaklanan gerekli kolaylıkların sağlanması için öğretim elemanlarına yeterli süre vererek lütfen yardımcı olunuz. Engelli öğrenciler için final sınavları Öğrenci İşleri Dekanlığı tarafından ayarlanmaktadır. Bu durumda yer değişikliği için Öğrenci İşleri Dekanlığı ile temasa geçerek durumu bildirmesini rica ediniz.