Öngösterim Görseli

Öğrenci Toplulukların Dikkatine!

Sayın Topluluk Yöneticileri,

Genel Kurul, 24.09.2018 & 05.10.2018 tarihleri arasındadır.  Genel Kurul Toplantılarınızı gerçekleştirmediğiniz ve yönetiminizi belirtemediğiniz takdirde topluluğunuz resmiyetini kaybedecektir/askıya alınacaktır.

Bilgilerinize,